Portál AgriGIS | Prostorová data resortu zemědělství

Stažení dat ÚAP v resortu zemědělství

V odkazech níže můžete stahovat aktuální data vrstev ÚAP v rezortu zemědělství.

Vodní eroze   Větrná eroze   Zatravnění a zalesnění   Hranice lesa a kategorizace lesa   Hranice přírodních lesních oblastí

Téma: 42a Eroze - Vodní erozeMaximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření

Tabulka níže obsahuje údaje pro tři různé datové sady podle koeficientu ztráty půdy použitého pro výpočet.

Česká republika: CpPp 5-5-1 CpPp 9-9-2 CpPp 17-17-4
Kraje: CpPp 5-5-1 CpPp 9-9-2 CpPp 17-17-4
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Vysočina
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Zlínský

Doprovodné informace je možné stahovat z následujících odkazů:

Detailní popis předávaných dat
Popis metodiky výpočtu
Pasport: 42a Vodní eroze - CpPp

Stupně erozního ohrožení a Třída erozního ohrožení

Stupně erozního ohrožení (data za ČR) Třída erozního ohrožení (data za ČR)

Doprovodné informace je možné stahovat z následujících odkazů:

Pasport: 42a Vodní eroze - Třídy erozního ohrožení
Pasport: 42a Vodní eroze - Stupně erozního ohrožení
Kontrolní součty souboru SHA-512Téma: 42a Eroze - Větrná eroze

Celková ohroženost zem. půdy větrnou erozí (data za ČR) Potenciální ohroženost zem. půdy větrnou erozí (data za ČR) Účinnost ochranných vegetacních bariér (data za ČR) Půdní bloky s překročenou kritickou délkou (data za ČR)

Doprovodné informace je možné stahovat z následujících odkazů:

Detailní popis předávaných dat
Popis metodiky výpočtu

Pasport: Ohroženost zemědělské půdy větrnou erozí
Kontrolní součty souboru SHA-512


Téma 43a - Plochy vhodné k zatravnění a zalesnění

Zatravnění a zalesnění

Doprovodné informace je možné stahovat z následujících odkazů:

Pasport: DPB vhodné k zatravnění a zalesnění
Atributy vrstvy zatravnění a zalesnění
Kontrolní součty SHA 512Téma 37a - Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa

Vzdálenost 50 m od okraje lesa (data za ČR) Kategorizace lesa na základě rozhodnutí KÚ Kategorizace lesa na základě LHP/O

Doprovodné informace je možné stahovat z následujících odkazů:

Pasport: Kategorizace lesů z lesních hospodářských plánů a osnov
Pasport: Kategorizace lesů z rozhodnutí státní správy lesů
Pasport: Obalová zóna - hranice 50 m od okraje lesa
Kontrolní součty SHA 512Téma: Hranice přírodních lesních oblastí

Přírodní lesní oblasti (data za ČR)

Doprovodné informace je možné stahovat z následujících odkazů:

Pasport: 32 Hranice přírodních lesních oblastí
Kontrolní součty SHA 512